appraisal & real estate consulting

underline

Գնահատում վերակազմավորման համար


Գնահատում կազմակերպության վերակազմավորման նպատակով


Վերակազմավորումը՝ դա համապատասխան միջոցառումների իրագործում է, ուղղված տնտեսվարող սուբյեկտի ֆինանսական կայունության և վճարողունակության վերականգնմանը: Կազմակերպության արդյունավետ վերակազմավորման գործընթացը պետք է իրականացնել հաշվի առնելով բոլոր անհրաժեշտ տնտեսական գործոնները՝ շահութաբերություն, ռիսկի գործոններ, վճարողունակություն, իրացվելիության գործակիցներ և այլ ցուցանիշները: Վերոգրյալ պայմաններն ապահովելու նպատակով, անհրաժեշտ է վերակազմավորման գործընթացն իրականացնել միայն ձեռնարկության նյութական և ոչ նյութական ակտիվների պատշաճ գնահատման արդյուքում:

 

<<Կոստ Կոնսալտ>> ընկերության գնահատողներն իրականացրել են բազմաթիվ և բազմաբնույթ գնահատման աշխատանքներ վերակազմավորման նպատակով, և մեր գնահատման հաշվետվություններն օգտագործվել են տարբեր գործառույթների համար տվյալ գնահատման նպատակին համապատասխան: