appraisal & real estate consulting

underline

Մեր թիմը

Անշարժ գույքի ճիշտ կառավարումն ուղղակիորեն կապված է քաղաքաշինության, գյուղատնտեսության և տնտեսության հիմնարար մի շարք այլ ճյուղերի զարգացման հետ, ուստի անշարժ գույքի հետ կապված բոլոր գործառույթները պետք է իրականացվեն համապատասխան գիտելիքներ, կրթություն, պատշաճ պատրաստվածություն և փորձ ունեցող մասնագետների կողմից: Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, մեր ընկերության ֆինանսական ցուցանիշներից առավել մշտապես կարևորել ենք աշխատակազամի մասնագիտական գիտելիքները, աշխատանքային փորձը և բարոյական արժեքները: Մեր աշխատակիցների բարձր որակավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել  ցանկացած բարդության և տարածքային պատկանելության աշխատանքներ: Կարճ ժամանակահատվածում ընկերությունը արձանագրեց նշանակալի հաջողություններ գնահատման և խորհրդատվական ծառայությունների շուկայում: «Կոստ Կոնսալտ» ընկերության աշխատակազմը հաջողությամբ իրականացրել է բազմաթիվ խոշոր ծրագրեր, որոնք դարձել են մեր հպարտության առարկան, մշակվել են ոլորտը կարգավորող մի շարք իրավական փաստաթղղթերի նախագծեր, ինչպես նաև մասնագիտական մեթոդական նյութեր:  


Մենք համոզված ենք, որ նույնիսկ ամենապարզ խնդրին անհրաժեշտ է մոտենալ բացարձակ պատասխանատվությամբ, քանի որ աննշան վրիպումը կամ բացթողումը կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ ոչ միայն տվյալ ոլորտի համար, այլ նաև տնտեսության  փոխկապակցված մի շարք ճյուղերի համար: Այսօր անշարժ գույքի շուկայում տիրող իրավիճակը ընդունված է հիմնավորել տնտեսական, քաղաքական և այլ գործոններով՝ չկարևորելով ոլորտում գործող մասնագետների մասնագիտական մակարդակը: Անշարժ գույքի շուկայի ճիշտ կառուցվածքն ու բնականոն զարգացումը կարող են ապահովել միմիայն մասնագետների ճիշտ վերլուծությունունները, կանխատեսումներն ու մատուցած որակյալ ծառայությունները: Ի տարբերություն շատերի, մենք համոզված ենք, որ առողջ մրցակցային միջավայրի ստեղծումը, երիտասարդ մասնագետներին աշխատատեղերով ապահովումը, ոլորտի զարգացմանը խթանող մի շարք կարևորագույն խնդիրների լուծումները ապագայում ուղղակիորեն կախված է մեր ներկայիս աշխատանքից:


Ընկերությունում մշտապես կատարելագործվում են աշխատանքի որակի ներքին չափորոշիչները, բարձրանում են աշխատակիցների մասնագիտական մակարդակի նկատմամբ առաջադրված պահանջները:


Մեզ համար շատ կարևոր է բարենպաստ աշխատանքային միջավայրի ստեղծումն ու պահպանումը մեր աշխատակիցների համար: Ընկերությունում գործում է երիտասարդ մասնագետների վերապատրաստման արդյունավետ համակարգված ծրագիր: Ընտրելով լավագույն կադրերը մենք ամեն կերպ նպաստում ենք նրանց հետագա զարգացմանը և մասնագիտական առաջընթացին:

«Կոստ Կոնսալտ» ընկերությունը մրցունակ է շուկայում, առավելապես, ընկերերության հմուտ, նպատակամղված և ստեղծարար անձնակազմի շնորհիվ: Մեր յուրաքանչյուր մասնագետ համոզված է, որ բարեխիղճ և պատասխանատու աշխատանքը, առաջադրված խնդիրների որակյալ լուծումները, ժամանակին կատարված աշխատանքը բարգավաճում կբերի ոչ միայն առանձին կազմակերպությանը, այլ ամբողջ հանրապետության շուկայի տարբեր ճյուղերին:


P S
. Մեր աշխատակիցների համապարփակ գիտելիքները, մասնագիտական փորձը, աշխատանքում կիրառվող նորագույն մեթոդները թույլ կտան արդյունավետ լուծումներ գտնել առաջադրված ամենաբարդ խնդիրներին և կշռադատված, խելամիտ որոշումներ կայացնել: