appraisal & real estate consulting

underline

Մեր պատմությունը

Մեր պատմությունն անբաժան է նոր հայկական տնտեսության զարգացման  պատմությունից: Հիմնադրելով «Կոստ Կոնսալտ» ընկերությունը 2004 թ.-ին՝ մենք քաջ գիտակցում էինք, որ անշարժ գույքի շուկան հագեցած է խոշոր կապիտալ և մեծ փորձ ունեցող կայացած ձեռնարկություններով, սակայն շուկայի վերլուծությունը ցույց տվեց, որ տվյալ ոլորտում առկա է որակյալ մասնագետների և բարձրորակ ծառայությունների զգալի պահանջարկ: Նշված ժամանակահատվածում շուկայի բարեխիղճ մասնակիցների կողքին գործունեություն էին ծավալում անձինք, որոնք առաջնորդվելով բացառապես սեփական ֆինանսական շահերով, մատուցում էին անորակ ծառայություններ, ինչը, հետագայում, բացասաբար անդրադարձավ ոլորտի մասնակիցների և ընդհանուր շուկայի վրա: Նման գործելակերպը ակնհայտորեն խեղաթյուրեց անշարժ գույքի շուկայի իրական տնտեսական կառուցվածքը և ցուցանիշները, տվյալ ոլորտում ներդրումային դաշտի արդյունավետության և ռիսկերի իրական պատկերը, ինչպես նաև հիմք հանդիսացավ անշարժ գույքի շուկայում տնտեսապես չհիմնավորված շուկայական գների ձևավորմանը: Անհիմն վերլուծությունները և կանխատեսումները, անշարժ գույքի անիրատեսական գնահատումները և սխալ խորհրդատվությունը անվստահություն առաջացրեցին ոլորտում զբաղված մասնագետների նկատմամբ: Վերը նշված խնդիրերի լուծումները պահանջում էին նոր մոտեցումներ և ծառայությունների մատուցման որակական բարձր ցուցանիշներ: Մեր հիմնադրման պահից մենք առաջնորդվել ենք հետևյալ սկզբունքներով. անհատական և նորարար մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին և գործընկերոջը, արհեստավարժություն և առաջադրված խնդիրների համապարփակ լուծումների տրամադրում:

2005 թ.-ին ընկերությունը, ակտիվորեն համագործակցելով լավագույն բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հետ, սկսում է գրավի գնահատման աշխատանքների իրականացում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկավորման նպատակով: Գրավադրման նպատակով մշակված գնահատման բացառիկ ծրագիրը շուտով ընդլայնեց համագործակցության շրջանակները շուկայում գործող առաջատար ընկերությունների հետ` հնարավարոթյուն ընձեռելով ընդլայնել ընկերության ծառայությունների շրջանակը և բարելավել աշխատանքի ներքին որակական չափորոշիչները: 2006 թ-ին Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում նոր ներկայացուցչություններ բացվեցին, ինչպես նաև մշակվեցին գործունեության մի շարք նոր ճյուղեր: 2009 թ-ին «Կոստ Կոնսալտ» ընկերությունը առաջիններից մեկը իր մասնագիտական պատասխանատվությունը  ապահովագրեց 20 միլիոն դրամ ապահովագրական գումարի չափով: 2010 թ-ին «Կոստ Կոնսալտ» ընկերությունը ստացավ անշարժ գույքի տեղագրական քարտեզագրման, չափագրման, հողաշինարարական, գեոդեզիական և կադաստրային աշխատանքների իրականացման լիցենզիա: Գործունեության յուրաքանչյուր ճյուղում կատարված արդյունավետ աշխատանքը և արձանագրած տնտեսական բարձր ցուցանիշներն առաջատար դիրքեր ապահովեցին ընկերությանը ինտելեկտուալ ծառայությունների մատուցման ոլորտում: 
 

Կարճ ժամանակահատվածում մենք կարողացանք ստեղծել բազում հնարավորություններ  և հսկայական ներուժ ունեցող արդիական բիզնես կառույց, որն իր նորարարական արդյունավետ կառավարմամբ, ագրեսիվ մարքեթինգային ռազմավարությամբ մեծապես նպաստեց գնահատման և անշարժ գույքի շուկայի տարբեր ոլորտների զարգացմանը: Մեր որդեգրած սկզբունքների և կանոնների պահպանումը  թույլ է տալիս կայուն կերպով զարգանալ՝ վստահ դիմակայելով կոշտ շուկայական մրցակցությանը:


P.S
. Այսօր «Կոստ Կոնսալտ» ընկերությունը բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների թիմ է, որը համագործակցում է խոշորագույն բանկերի, վարկային, խորհրդատվական, աուդիտորական և ապահովագրական կազմակերպությունների, ինչպես նաև տարբեր ոլորտներում առաջատար դիրքեր զբաղեցնող կազմակերպոթյունների հետ: