appraisal & real estate consulting

underline

Տրանսպորտային միջոցների գնահատում


Տրանսպորտային միջոցների, շինարարական և գյուղատնտեսական տեխնիկայի գնահատում

«Կոստ Կոնսալտ» ընկերությունն առաջարկում է մարդատար, բեռնատար և հատուկ նշանակության տրանսպորտային միջոցների, ինչպես նաև շինարարական և գյուղատնտեսական տեխնիկայի գնահատման ծառայություններ ցանկացած նպատակների համար, այդ թվում.


• ավտոտրանսպորտի գնահատում,
• երկաթուղային տրանսպորտի գնահատում,
• ջրային տրանսպորտի գնահատում,
• օդային տրանսպորտի գնահատում,
• գյուղատնտեսական տեխնիկայի գնահատում,
• շինարարական և ճանապարհային տեխնիկայի գնահատում,
• մարդատար ավտոմեքենաների  գնահատում,
• բեռնատար ավտոմեքենաների  գնահատում,
• ավտոբուսների գնահատում,
• մոպեդների և մոտոցիկլետների գնահատում,

• ամբարձիչների և վերամբարձ կռունկների  գնահատում:


Տրանսպորտային միջոցների և տեխնիկայի գնահատումը հիմնականում պահանջվում է հետևյալ գորառույթների համար՝


• գնահատում առուվաճառքի համար ,

• գնահատում վարձավճարի չափը որոշելու նպատակով,

• գրավի գնահատում վարկավորման  նպատակով,

• գնահատում ներդրումային որոշումներ կայացնելու համար,

• գնահատում միջազգային ֆինանսական հաշվետվությունների համար,

• գնահատում կանոնադրական կապիտալում ներդրումներ կատարեու համար,

• հիմնական միջոցների վերագնահատում հաշվապահական հաշվառման նպատակով,

• գնահատում ապահովագրության նպատակով,

• գնահատում պատճառված վնասի փոխհատուցման չափը որոշելու նպատակով,

• գնահատում ձեռնարկության սնանկացման ժամանակ,

• գնահատում դատական մարմինների համար,

• գնահատում գույքի բաժանման ժամանակ,

• գնահատում հարկման բազայի օպտիմիզացման նպատակով,

• գնահատում դեսպանատուն ներկայացնելու նպատակով: