appraisal & real estate consulting

underline

Անշարժ գույքի չափագրում

«Կոստ Կոնսալտ» ըկերությունն իրականացում է անշարժ գույքի կադաստրային չափագրման /հաշվառման/ աշխատանքներ ցանկացած նպատակով: Չափագրման ենթակա են հողամասերը և դրանց վրա ամրակայված շինությունները: Անշարժ գույքի չափագրումը (հաշվառումը)` անշարժ գույքի` հողամասերի և դրա վրա ամրակայված շենքերի, շինությունների առկայության, նպատակային նշանակության, սեփականության, օգտագործման ձևերի, դրա որակի և քանակի, տեսքերի և տեսակների վերաբերյալ հավաք տվյալների ստանալն է: Իրականացված աշխատանքների արդյունքում պատվիրատուներին տրամադրվում է ՀՀ իրավական ակտերի դրույթներին համապատասխանող չափագրման /հաշվառման/ փաստաթուղթ, որը ներռում է չափագրված անշարժ գույքի որակական և քանակական բոլոր անհրաժեշտ տվյալները` հատակագծեր, մակերեսներ, բնութագրեր և այլն: Հողամասի և դրա վրա ամրակայված շինությունների քանակական հաշվառումն անշարժ գույքի առկա վիճակի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրումն է` արտահայտված գծային չափերով (երկարություն, լայնություն, բարձրություն), մակերեսներով և ծավալներով: Անշարժ գույքի քանակական հաշվառումը կատարվում է կադաստրային քարտեզագրման և չափագրումների միջոցով: Հողամասերի և դրանց վրա ամրակայված շինությունների որակական հաշվառումն իրականցվում է հողամասի նպատակային և գործառնական նշանակության (հողատեսքերի), շինությունների նպատակային և գործառնական նշանակության, կառուցման տարեթվի, արտաքին հարդարման, ավարտվածության աստիճանի, շինանյութի տեսակի (պատերի, միջհարկային ծածկի, տանիքի) և այլ բնույթի որակական տվյալների հավաքագրման միջոցով:

 

Անշարժ գույքի չափագրումը /հաշվառումը/ հիմանականում անհրաժեշտ է .

 

  • անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման և կադաստրային գնահատման համար`կադաստրի պետական կոմիտե ներկայացվելու նպատակով,
  • ինքնակամ կառուցված շենքների և շինությունների իրավական կարգավիճակի որոշման և օրինականացման գործընթացի կազմակերպման նպատակներով,
  • ինքնակամ զբաղեցված  հողամասերի սահմանների ճշտման,  իրավական կարգավիճակի որոշման և օրինականացման գործընթացի կազմակերպման նպատակներով,
  • դատական ատյաններ ներկայացնելու նպատակով,
  • անշարժ գույքի բաժանման կամ միավորման դեպքում,
  • անշարժ գույքի կառավարման և ներդրումային որոշումներ կայացնելու նպատակով,
  • անշարժ գույքի որակական և քանակական տվյալների ճշգրտման նպատակով,
  • օրենքով սահմանված այլ դեպքերում: