appraisal & real estate consulting

underline

Գնահատում

Գնահատման ծառայություններ

 
<<Կոստ Կոնսալտ>> ընկերությունն առաջարկում է շարժական և անշարժ գույքի, բիզնեսի, մեքենաների և սարքավորումների, տրանսպորտային միջոցների, մտավոր սեփականության, ներդրումային նախագծերի, ինչպես նաև այլ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների գնահատման ծառայություններ: Մեր մասնագետներն անկախ և օբյեկտիվ կիրականացնեն շուկայական կամ շուկայական արժեքից տաբերվող արժեքների գնահատում ցանկացած նպատակով և կներկայացնեն համապատասխան գնահատման հաշվետվություն: Գնահատման գործընթացն անմիջականորեն կախված է գնահատվող արժեքի տեսակից և գնահատման արդյունքների օգտագործման նպատակից: Ընդ որում` կախված գնահատման նպատակից և գնահատման գործառույթից միևնույն օբյեկտը գնահատման որոշակի ամսաթվի դրությամբ կարող է տարբեր գնահատված արժեքներ ունենալ: Անկախ գնահատման նպատակից և գնահատման գործառույթից, Դուք կարող եք վստահ լինել, որ գնահատման աշխատանքները կիրականացվեն գնահատման միջազգային և հայաստանյան ստանդարտների դրույթներին համապատասխան: <<Կոստ Կոնսալտ>>-ի կողմից իրականացված գնահատման աշխատանքների արդյունքների իրատեսականությունը և օբյեկտիվությունը պայմանավորված է ընկերության կողմից մշակված գնահատման ծառայությունների մատուցման աննախադեպ համակարգված ծրագրով:

Ծրագրի իրագործումը բացառել է գնահատման ընթացքում վրիպումների և անճշտությունների հնարավորությունը, քանզի գնահատման ներկայացված յուրաքանչյուր օբյեկտ գնահատվում է երեք անկախ գնահատող մասնագետների կողմից, որոնցից յուրաքանչյուրն իրականացնում է անկախ վերլուծություն և գնահատման արդյունքը ներկայացնում համապատասխան մասնագիտական հանձնաժողովին: Մասնագիտական հանձնաժողովը, վերլուծելով նշված երեք գնահատումները և համադրելով վերջիններիս արդյուքները, համապատասխան որոշում է կայացնում վերջնական գնահատման հաշվետվության պատրաստման վերաբերյալ: Արդյունքում, ընկերությունը խուսափում է գնահատման ընթացքում որևէ գնահատողի կողմից թույլ տրված տեխնիկական կամ վերլուծական բնույթի հնարավոր սխալից և պատվիրատուին ներկայացվում է անվիճելի և իրատեսկան գնահատման աշխատանք: Անկախ և օբյեկտիվ գնահատումը` արդյունավետ որոշումներ կայացնելու  և արդյունավետ կառավարման գրավականն է:


Մեր գնահատման հաշվետվությունները ճանաչվում են Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում` պետական ատյանների, լավագույն բանկերի, վարկային և ապահովագրական ընկերությունների կողմից: <<Կոստ Կոնսալտ>>-ը համագործակցում է առաջատար հայաստանյան և արտասահմանյան բանկերի հետ: Ընդլայնելով ընկերության գործունեության ուղղությունները` <<Կոստ Կոնսալտ>>-ի մասնագետները պատրաստ են տրամադրել խորհրդատվական ծառայություններ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների գնահատման ոլորտում: Նույնականացնելով գնահատվող առարկան և տեղեկանալով Ձեր գնահատման առաջադրանքին` մեր փորձառու մասնագետները հստակ կներկայացնեն Ձեզ, թե ինչ սկզբունքներով և մեթոդներով պետք է իրականացվի գնահատման աշխատանքը և ինչ արժեքի տեսակ է անհրաժեշտ որոշել տվյալ գնահատման գործառույթի համար:
 

Գնահատում իրականացնող ընկերության ընտրությանը Հայաստանում պետք է մոտենալ մեծ պատասխանատվությամբ, քանզի բարեխիղճ մասնակիցների շարքում շուկայում գործում են այնպիսի մասնակիցներ, որոնք, արժեքը գնահատելու փոխարեն, <<կարողանում են գեղեցիկ թվեր նկարել>>: Նրանցից շատերը նույնիսկ չեն էլ գիտակցում նման գործելակերպի անդառնալի հետևանքները և շուկայի տարբեր ոլորտներին հասցված վնասները:

Հանդիսանալով գնահատման շուկայի առաջատարներից մեկը` <<Կոստ Կոնսալտ>> ընկերությունը տրամադրում է գնահատման ծառայությունների առավել պահանջված տեսակները.
`

 • անշարժ գույքի գնահատում,
 • բիզնեսի /ձեռնարկությունների/ գնահատում,
 • սարքավորումների գնահատում,
 • տրանսպորտային միջոցների գնահատում,
 • ոչ նյութական ակտիվների գնահատում,
 • ներդրումային նախագծերի գնահատում:


Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է գնահատում ստորև նշված գնահատման գործառույթների համար, ապա դիմելով մեզ, դուք կարող եք վստահ լինել, որ գնահատման աշխատանքները կիրականացվեն համապատասխան մասնագիտական որակավորում ունեցող փորձառու մասնագետների կողմից:

 

 • գնահատում առուվաճառքի համար,
 • գնահատում վարձավճարի չափը որոշելու նպատակով,
 • գրավի գնահատում վարկավորման նպատակով,
 • գնահատում ներդրումային որոշումներ կայացնելու համար,
 • գնահատում միջազգային ֆինանսական հաշվետվությունների համար,
 • գնահատում կանոնադրական կապիտալում ներդրումներ կատարեու համար,
 • հիմնական միջոցների վերագնահատում հաշվապահական հաշվառման նպատակով,
 • գնահատում ապահովագրության նպատակով,
 • գնահատում պատճառված վնասի փոխհատուցման չափը որոշելու նպատակով,
 • գնահատում ձեռնարկության սննկացման ժամանակ,
 • գնահատում դատական մարմինների պահանջով,
 • գնահատում գույքի բաժանման ժամանակ,
 • գնահատում հավատարմագրային կառավարման հանձնելու նպատկով,
 • գնահատում հարկման բազայի օպտիմիզացման նպատակով,
 • գնահատում դեսպանատուն ներկայացնելու նպատակով,
 • գնահատում կառավարչական որոշումներ կայացնելու նպատակով,
 • գնահատում կառուցվածքային փոփոխություններ կատարելու նպատակով,
 • գնահատում լրացուցիչ բաժնետոմսերի թողարկման նպատակով,
 • գնահատում միաձուլման /կլանման/ գործառույթների համար,
 • գնահաոում պետական գույքի ներգրավմամբ ձեռնարկություններ ստեղծելիս,
 • գնահատում ձեռնարկության վերակազմակերպման, լուծարման ժամանակ,
 • գնահատում ամուսնական պայմանագրեր կնքելիս,
 • գնահատում պետության կամ համայնքների կարիքների համար ձեռք բերելու նպատակով,
 • գնահատում բռնագանձման հետևանքով իրացման նպատակի համար,
 • գնահատում` իրավաբանական անձանց պատկանող գույքի օտարման նպատակով: