appraisal & real estate consulting

underline

Գնահատում սնանկացման գործընթացի համար


Գնահատում
ձեռնարկությունների սնանկացման գործընթացի կազմակերպման նպատակով

Անկախ գնահատումն անմիջականորեն կապված է սնանկացման գործընթացների կազմակերպման հետ: Սնանկացման փուլում գտնվող ձեռնարկության գնահատման գործընթացը պետք է իրականացվի անկախ գնահատողի կողմից: Միայն անկախ գնահատողը կարող է, գործելով անկանխակալ և օբյեկտիվ, անկախ ձեռնարկության գույքային համալիրի շուրջ տարբեր շահերի միահյուսումից, իրականացնել արդարացի գնահատում: Սնանկացման գործընթացում ընկերությունը կարող է բաժանվել, և ակտիվները կարող են  իրացվել մաս-մաս, կամ այլ պայմաններում ընկերությունը կարող է ամբողջությամբ վաճառվել: Այն դեպքում, երբ ընկերության գույքը վաճառվում է մաս-մաս, գույքի անկախ գնահատումը նույնպես իրականացվում է ըստ առանձին օբյեկտների: Ձեռնարկության ամբողջությամբ վաճառքի դեպքում իրականացվում է ձեռնարկության գնահատում որպես ամբողաջական համալիր, պահպանելով նման գնահատման անհրաժեշտ բոլոր պահանջները: Որոշելու համար, թե անհրաժե՞շտ է արդյոք սնանկի գույքը վաճառել մաս-մաս, կամ իմաստ ունի՞ արդյոք իրականացնել ձեռնարկության վերակազմավորում կամ առողջացում, նույնպես անհրաժեշտ է իրականացնել անկախ գնահատում: Նման որոշումների կայացման նպատակով գնահատողը առաջնահերթ պետք է որոշի համալիրի շուկայական արժեքը լուծարման պարագայում, ապա գնահատի ձեռնարկության բիզնեսի արժեքը`վերակազմավորման կամ առղջացման արդյունքում բիզնեսը պահպանելու /եթե դա հնարավոր է/ պայմանով:  Համեմատելով նշված արդյունքները,  պատասխանատու անձինք կարող են հիմնավոր որոշում կայացնել տվյալ ձեռնարկության ճակատագրի վերաբերյալ:

 

<<Կոստ Կոնսալտ>> ընկերության գնահատողներն իրականացրել են բազմաթիվ և բազմաբնույթ գնահատման աշխատքներ սնանկացման գործընթացների կազմակերպման նպատակով, և մեր գնահատման հաշվետվություններն օգտագործվել են տարբեր գործառույթների համար տվյալ գնահատման նպատակին համապատասխան: