appraisal & real estate consulting

underline

Մեր գործունեությունը


«Կոստ Կոնսալտ» ընկերություն
ն իր գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետության շուկայում ծավալում է սկսած 2004 թ-ից և առաջարկում է համալիր ծառայություններ շուկայական գնահատման և անշարժ գույքի ոլորտում, այդ թվում՝ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների գնահատում, անշարժ և շարժական գույքի գնահատում, անշարժ գույքի չափագրում, ինչպես նաև այլ գնահատման և խորհրդատվական ծառայություններ: 


Գնահատման բնագավառում 
«Կոստ Կոնսալտ» ընկերությունն առաջարկում է շարժական և անշարժ գույքի, բիզնեսի, մեքենաների և սարքավորումների, տրանսպորտային միջոցների, մտավոր սեփականության, ներդրումային նախագծերի, ինչպես նաև այլ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների գնահատման ծառայություններ: Մեր մասնագետներն անկախ և օբյեկտիվ կիրականացնեն շուկայական կամ շուկայական արժեքից տաբերվող արժեքների գնահատում ցանկացած նպատակով և կներկայացնեն համապատասխան գնահատման հաշվետվություն: Անկախ գնահատման նպատակից և գնահատման գործառույթից, Դուք կարող եք վստահ լինել, որ գնահատման աշխատանքները կիրականացվեն գնահատման միջազգային և հայաստանյան ստանդարտների դրույթներին համապատասխան: Մեր գնահատման հաշվետվությունները ճանաչվում են Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում` պետական ատյանների, լավագույն բանկերի, վարկային և ապահովագրական ընկերությունների կողմից:
 

Հանդիսանալով գնահատման շուկայի առաջատարներից մեկը` «Կոստ Կոնսալտ»  ընկերությունն առաջարկում է գնահատման ծառայությունների առավել պահանջված տեսակները.

 

 • անշարժ գույքի գնահատում,
 • բիզնեսի /ձեռնարկությունների/ գնահատում,
 • սարքավորումների գնահատում,
 • տրանսպորտային միջոցների գնահատում,
 • ոչ նյութական ակտիվների գնահատում,
 • ներդրումային նախագծերի գնահատում:

 

«Կոստ Կոնսալտ» ընկերությունն իրականացնում է ցանկացած նպատակային նշանակության անշարժ գույքի կադաստրային չափագրման /հաշվառման/ աշխատանքներ և տրամադրում է համապատսխան եզրակացություններ և հատակագծեր: Մենք իրականացնում ենք անշարժ գույքի չափագրման /հաշվառման/ աշխատանքներ ստորև ներկայացված բոլոր գործառույթների համար՝

 

 • անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման և կադաստրային գնահատման համար` կադաստրի պետական կոմիտե ներկայացնելու նպատակով,
 • ինքնակամ կառուցված շենքների և շինությունների իրավական կարգավիճակի որոշման և օրինականացման գործընթացի կազմակերպման նպատակներով,
 • ինքնակամ զբաղեցված  հողամասերի սահմանների ճշտման,  իրավական կարգավիճակի որոշման և օրինականացման գործընթացի կազմակերպման նպատակներով,
 • դատական ատյաններ ներկայացնելու նպատակով,
 • անշարժ գույքի բաժանման կամ միավորման դեպքում,
 • անշարժ գույքի կառավարման և ներդրումային որոշումներ կայացնելու նպատակով,
 • անշարժ գույքի որակական և քանակական տվյալների ճշգրտման նպատակով,
 • օրենքով սահմանված այլ դեպքերում:

 

Մեր մասնագետները պատշաճ կերպով կպաշտպանեն Ձեր շահերը անշարժ գույքի ոլորտում ցանկացած գործարք իրականցնելիս: