appraisal & real estate consulting

underline

Մեր ողջույնի խոսքը


Հարգարժան տիկնայք և պարոնայք,

Սիրով ողջունում ենք Ձեզ «Կոստ Կոնսալտ» ընկերության ինտերնետային էջում: «Կոստ Կոնսալտ» ընկերությունն իր գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետության շուկայում ծավալում է սկսած 2004 թ-ից և առաջարկում է համալիր ծառայություններ շուկայական գնահատման, չափագրման և անշարժ գույքի ոլորտում, այդ թվում՝ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների գնահատում, անշարժ և շարժական գույքի գնահատում, անշարժ գույքի չափագրում, ինչպես նաև այլ գնահատման և խորհրդատվական ծառայություններ: 
 

Անշարժ գույքը, մասնավորապես հողը, ցանկացած գործունեության իրականացման հիմնական տնտեսական գործոններից մեկն է: Հողային պաշարների իրատեսական գնահատումը, արդյունավետ օգտագործումը և կառուցապատումը, նշանակության ճիշտ սահմանումը, ճիշտ գոտիավորումն ու ոլորտի իրավական դաշտի կարգավորումն անշարժ գույքի արդյունավետ կառավարման անհրաժեշտ գործառույթներն են: Հայաստանի Հանրապետությունում պատմականորեն հողային ֆոնդն ամենասակավ ռեսուրսներից մեկն է եղել, և անշարժ գույքի արդյունավետ կառավարումը հայ ժողովրդի համար կենսական նշնանակության խնդիրներ է լուծել: Այսօր, ինչպես երբևէ, անշարժ գույքի կառավարման գործընթացի ճիշտ կազմակերպումը չափազանց կարևոր է սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական և մշակութային մի շարք հիմնախնդիրների կարգավորման համար: Վերոհիշյալ գործընթացների ճիշտ կազմակերպումը առավելապես կախված է ոլորտում զբաղված մասնագետների պատրաստվածությունից և բարեխիղճ աշխատանքից: Գիտակցելով և արժևորելով մեր մասնագիտական դերակատարությունը շուկայում՝ մենք առաջարկում ենք բարձրորակ ծառայություններ, որոնք մրցունակ են ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ արտերկրում: Այս ինտերնետային էջում փորձել ենք ներկայացնել մեր ընկերության կողմից առաջարկվող ծառայությունները և իրական մրցակցային առավելությունները` զերծ մնալով կազմակերպության վերջին տարիներին արձանագրած ֆինանսական ցուցանիշների և եկամուտների աճի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակումից, քանզի վստահ ենք, որ ֆինանսական ցուցանիշները չեն, որ բնորոշում են տվյալ ոլորտում գործունեություն իրականացնող կազմակերպության բարի համբավը:
 

PS. Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Ձեզ այն ժամանակի համար, որ տրամադրեցիք մեր կայքին, ցանկանալ բարգավաճում մեր պատվիրատուներին և գործընկերներին, ինչպես նաև փոխշահավետ համագործակցություն առաջարկել շահագրգիռ անձանց ու կազմակերպություններին:


Հարգանքներով՝

«ԿՈՍՏ ԿՈՆՍԱԼՏ» ՍՊԸ
 

տնօրեն Լ. Կոստանյան