appraisal & real estate consulting

underline

Մեր մասին


«Կոստ Կոնսալտ» գնահատման և անշարժ գույքի ընկերությունը իր գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետության շուկայում ծավալում է սկսած 2004 թ-ից և առաջարկում է համալիր ծառայություններ շուկայականգնահատման, չափագրման և անշարժ գույքի ոլորտում, այդ թվում՝ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների գնահատում, անշարժ և շարժական գույքի գնահատում, անշարժ գույքի չափագրում, առքուվաճառք, վարձակալություն, ինչպես նաև այլ գնահատման, ռիելթորական և խորհրդատվական ծառայություններ: Այսօր, ինչպես երբևէ, անշարժ գույքի կառավարման գործընթացի ճիշտ կազմակերպումը չափազանց կարևոր է սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական և մշակութային մի շարք հիմնախնդիրների կարգավորման համար: Վերոհիշյալ գործընթացների ճիշտ կազմակերպումն առավելապես կախված է ոլորտում զբաղված մասնագետների պատրաստվածությունից և բարեխիղճ աշխատանքից: Գիտակցելով և արժևորելով մեր մասնագիտական դերակատարությունը շուկայում՝ մենք առաջարկում ենք բարձրորակ ծառայություններ, որոնք մրցունակ են ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ արտերկրում: Այս ինտերնետային էջում փորձել ենք ներկայացնել մեր ընկերության կողմից առաջարկվող ծառայությունները և իրական մրցակցային առավելությունները` զերծ մնալով կազմակերպության վերջին տարիներին արձանագրած ֆինանսական ցուցանիշների և եկամուտների աճի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակումից, քանզի վստահ ենք, որ ֆինանսական ցուցանիշները չեն, որ բնորոշում են տվյալ ոլորտում գործունեություն իրականացնող կազմակերպության բարի համբավը:
 

2005 թ.-ին ընկերությունը, ակտիվորեն համագործակցելով լավագույն բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հետ, սկսում է գրավի գնահատման աշխատանքների իրականացում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկավորման նպատակով: Գրավադրման նպատակով մշակված գնահատման բացառիկ ծրագիրը շուտով ընդլայնեց համագործակցության շրջանակները շուկայում գործող առաջատար ընկերությունների հետ` հնարավարոթյուն ընձեռելով ընդլայնել ընկերության ծառայությունների շրջանակը և բարելավել աշխատանքի ներքին որակական չափորոշիչները: 2006 թ.-ին Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում նոր ներկայացուցչություններ բացվեցին, ինչպես նաև մշակվեցին գործունեության մի շարք նոր ճյուղեր: 2009 թ.-ին «Կոստ Կոնսալտ» ընկերությունը առաջիններից մեկն իր մասնագիտական պատասխանատվությունը ապահովագրեց 20 միլիոն դրամ ապահովագրական գումարի չափով: 2010 թ.-ին «Կոստ Կոնսալտ» ընկերությունը ստացավ անշարժ գույքի տեղագրական քարտեզագրման, չափագրման, հողաշինարարական, գեոդեզիական և կադաստրային աշխատանքների իրականացման լիցենզիա: Գործունեության յուրաքանչյուր ճյուղում կատարված արդյունավետ աշխատանքը և արձանագրած տնտեսական բարձր ցուցանիշներն առաջատար դիրքեր ապահովեցին ընկերությանը ինտելեկտուալ ծառայությունների մատուցման ոլորտում:
 

«Կոստ Կոնսալտ» ընկերության աշխատակազմը հաջողությամբ իրականացրել է բազմաթիվ խոշոր ծրագրեր, որոնք դարձել են մեր հպարտության առարկան, մշակվել են ոլորտը կարգավորող մի շարք իրավական փաստաթղղթերի նախագծեր, ինչպես նաև մասնագիտական մեթոդական նյութեր:
 

Մենք համոզված ենք, որ նույնիսկ ամենապարզ խնդրին անհրաժեշտ է մոտենալ բացարձակ պատասխանատվությամբ, քանի որ աննշան վրիպումը կամ բացթողումը կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ ոչ միայն տվյալ ոլորտի համար, այլ նաև տնտեսության  փոխկապակցված մի շարք ճյուղերի համար: Այսօր անշարժ գույքի շուկայում տիրող իրավիճակը ընդունված է հիմնավորել տնտեսական, քաղաքական և այլ գործոններով՝ չկարևորելով ոլորտում գործող մասնագետների մասնագիտական մակարդակը: Անշարժ գույքի շուկայի ճիշտ կառուցվածքն ու բնականոն զարգացումը կարող են ապահովել միմիայն մասնագետների ճիշտ վերլուծությունունները, կանխատեսումներն ու մատուցած որակյալ ծառայությունները: Ի տարբերություն շատերի, մենք համոզված ենք, որ առողջ մրցակցային միջավայրի ստեղծումը, երիտասարդ մասնագետներին աշխատատեղերով ապահովումը, ոլորտի զարգացմանը խթանող մի շարք կարևորագույն խնդիրների լուծումները ապագայում  ուղղակիորեն կախված է մեր ներկայիս աշխատանքից:
 

«Կոստ Կոնսալտ» ընկերությունը մրցունակ է շուկայում, առավելապես, ընկերերության հմուտ, նպատակամղված և ստեղծարար անձնակազմի շնորհիվ: Մեր յուրաքանչյուր մասնագետ համոզված է, որ բարեխիղճ և պատասխանատու աշխատանքը, առաջադրված խնդիրների որակյալ լուծումները, ժամանակին կատարված աշխատանքը բարգավաճում կբերի ոչ միայն առանձին կազմակերպությանը, այլ ամբողջ հանրապետության շուկայի տարբեր ճյուղերին: