appraisal & real estate consulting

underline

Գնահատում հարկման բազայի համար


Գնահատում հարկման բազայի օպտիմիզացման նպատակով

 

Ղեկավարվելով համապատասխան նորմատիվային և իրավական ակտերով` ձեռնարկությունն ինքնուրույն որոշում է հարկման բազան: Ձեռնարկությունների կայուն դրության ապահովման և պահպանման նպատակով չափազանց կարևոր է հարկման օպտիմիզացման խանդիրների ճիշտ կարգավորումը օրինական մեթոդներով: Հաճախ հարկման օպտիմիզացման հարցերը կարգավորում են հիմնական միջոցների վերագնահատման գործընթացի կազմակերպման միջոցով անկախ գնահատողի կողմից: Գրագետ և պատշաճ իրականացված գնահատումը կարող է զգալի չափով նվազեցնել հարկման բազան գործող օրենսդրական նորմերին համապատասխան: Անշարժ գույքի օբյեկտների հաշվառումը շուկայական արժեքով էապես կպարզեցնի աշխատանքն ինչպես հարկային մարմինների հետ, այնպես էլ  ապագովագրության, հիփոթեքային վարկավորման, ներդրումային նախագծերի ֆինանսավորման այլ գործիքների զարգացման ոլորտներում: Հարկման բազայի որոշման նպատակով իրականացված շուկայական գնահատումը հնարվորություն է ընձեռում արդարացի և պատշաճ կատարել հարկային պարտավորությունները: Հարկերառավելությունի օպտիմիզացման ներկայիս ամենաարդյունավետ տարբերակներից է հիմնական միջոցների մասնակի կամ ամբողջական վերագնահատումը: Հարկերի օպտիմիզացման և ծրագրավորման ժամանակ հաճախ հիմնվում են անկախ գնահատողի կարծիքի վրա, որը կարող է օբյեկտիվորեն որոշել ձեռնարկության հարկային քաղաքականության մեջ իրականացվող  փոփոխությունների  առավելությունները և թերությունները:

 

<<Կոստ Կոնսալտ>> ընկերության գնահատողներն իրականացրել են բազմաթիվ և բազմաբնույթ գնահատման աշխատանքներ հարկման բազայի օպտիմիզացման նպատակով, և մեր գնահատման հաշվետվություններն օգտագործվել են տարբեր գործառույթների համար տվյալ գնահատման նպատակին համապատասխան: