appraisal & real estate consulting

underline

Վարձավճարի արժեքի գնահատում


Գնահատում վարձավճարի արժեքի որոշման նպատակով


Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար վարձավճարի արժեքի գնահատման անհրաժեշտության առաջացման պատճառները տարբեր են: Վարձավճարի արժեքի որոշման անհրաժեշտությունը հիմնականում առաջանում է անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրեր կնքելիս կամ պայմանագրերը երկարաձգելիս, երբ առկա են վարձավճարի չափի հետ կապված տարաձայնություններ վարձակալի և վարձատուի միջև: Նման պայմաններում անկախ գնահատողի կողմից որոշված վարձավճարի իրական արժեքը կարող է հարթել բոլոր տարաձայնությունները, քանի որ կողմերին կներկայացվի գնահատման պաշտոնական փաստաթուղթ, որը կներառի գնահատման ստանդարտներին համապատասխանող բոլոր անհրաժեշտ վերլուծությունները և գնահատման մեթոդների կիրառման արդյունքում հաշվարկված հիմնավոր վարձավճարի արժեքը: Վարձակալությամբ հանձնվող օբյեկտի գրավչությունը մեծապես  կախված է սահմանված վարձավճարի արժեքի մեծությունից, քանզի հենց վարձավճարի արժեքն է որոշում տվյալ առաջարկի գրավչությունը վարձակալի համար:

 

«Կոստ Կոնսալտ» ընկերության գնահատողներն իրականացրել են բազմաբնույթ և բազմաթիվ գնահատման աշխատանքներ վարձավճարի արժեքի որոշման նպատակով, և մեր գնահատման հաշվետվություններն օգտագործվել են տարբեր գործառույթների համար տվյալ գնահատման նպատակին համապատասխան: