appraisal & real estate consulting

underline

Գնահատում միաձուլման/կլանման համար


Գնահատում միաձուլման/կլանման նպատակով

 

Ձեռնարկությունների միաձուլումը կամ ընկերություններից մեկի կողմից մյուսի կլանումը նախատեսում է ակտիվների կառավարման և հսկողության փոխանցում: Դա կարող է տեղի ունենալ ինչպես ընկերությունների անմիջական միաձուլման, այնպես էլ մեկ ընկերության կողմից մյուսի կլանման՝արժեթղթերի /բաժնետոմսերի/ ձեռք բերման, ինչպես նաև ռեկապիտալիզացիայի միջոցով: Նման գործառույթների հիմնական նպատկներներից են՝ ձեռբերվող միավորի գործունեության բարելավումը, դադարեցումը կամ արդիականացումը: Ընդ որում, կարող է ընկերության կառավարումը փոխանցվել ընդհանուր կամ մասնակի: Տվյալ գործառույթի համար գնահատում իրականացնելիս գնահատողը պետք է ճիշտ կանխատեսի միաձուլման արդյունքը և վերջինիս համապատասխան, առաջնորդվելով գնահատման առաջադրանքով, հիմնավոր արժեք որոշի:

 

«Կոստ Կոնսալտ» ընկերության գնահատողներն իրականացրել են բազմաթիվ և բազմաբնույթ գնահատման աշխատանքներ միաձուլման և կլանման գործառույթների համար, և մեր գնահատման հաշվետվություններն օգտագործվել են տարբեր գործառույթների համար տվյալ գնահատման նպատակին համապատասխան: