appraisal & real estate consulting

underline

Գնահատում ֆին. հաշվետ. համար


Գնահատում միջազգային ֆինանսական հաշվետվությունների  համար

Միջազգային ֆինանսական հաշվետվությունները պահանջում են ակտիվների արտացոլումը արդարացի արժեքով: Ակտիվների իրական արժեքի գնահատումն ապահովում է ձեռնարկության թափանցիկությունը ներդրողների և բաժնետերերի առջև: Տվյալ պայմաններում ակտիվների արժեքի որոշումը պետք է իրականացվի անկախ գնահատողի կողմից: Արդյունքում նվազում են ծախսերը կապված անհրաժեշտ կապիտալի ներգրավման և ընկերության մրցունակության բարձրացման հետ: Միջազգային ստանդարտներին համապատսխան կազմված ֆինանսական հաշվետվությունը ապահովում է՝ օբյեկտիվ տեղեկատվություն կառավարչական որոշումներ կայացնելու նպատակով, հավաստի տվյալներ գործունեության և ծրագրավորման արդյունավետության գնահատման համար, օբյեկտիվ տեղեկատվություն ընկերության ընթացիկ դրության վերաբերյալ, ինչպես նաև հաշվետվության վերլուծության ծախսերի նվազեցում: Անկախ գնահատման աշխատանքների արդյունքների հիման վրա իրականացված հաշվառումը և ֆինանսական հաշվետվություների կազմումը հնարավորություն է ընձեռում ներգրավել անհրաժեշտ  ներդրողների և վարկատուների:

 

<<Կոստ Կոնսալտ>> ընկերության գնահատողներն իրականացրել են բազմաթիվ և բազմաբնույթ գնահատման աշխատանքներ միջազագային ֆինանսական հաշվետվությունների համար, և մեր գնահատման հաշվետվություններն օգտագործվել են տարբեր գործառույթների համար տվյալ գնահատման նպատակին համապատասխան: