appraisal & real estate consulting

underline

Գնահատում դեսպանատների համար


Գնահատում դեսպանատներ ներկայացնելու նպատակով

 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար որոշ արտասահմանյան երկրներ մուտքի թույլտվություն ստանալը դյուրին գործընթաց չէ: Որոշ դեսպանատներ պահանջում են մուտքի թույլտվության համար իրենց դիմած անձանցից վերջիններիս ներգաղթելու մտադրությունները բացառող լրացուցիչ երաշխիքներ: Այս առումով հյուպատոսական ծառայությունների համար հուսալիության հաստատման լավագույն երաշխիքներից է դիմողի մոտ իր սեփականությունը հանդիսացող գույքի գնահատման հաշվետվության առկայությունը: Որքան բարձր է դիմողի սեփականությունը հանդիսացող գույքի արժեքը, այնքան ցածր է ներգաղթելու հավանականությունը:

 

<<Կոստ Կոնսալտ>> ընկերության գնահատողներն իրականացրել են բազմաթիվ և բազմաբնույթ գնահատման աշխատանքներ դեսպանատներ ներկայացնելու նպատակով, և մեր գնահատման հաշվետվություններն օգտագործվել են տարբեր գործառույթների համար տվյալ գնահատման նպատակին համապատասխան: