appraisal & real estate consulting

underline

Գնահատում բաժանման համար


Գնահատում գույքի բաժանման համար

Գնահատման անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ գույքի բաժանման կամ համասեփականատերերից մեկի բաժնեմասի արժեքի որոշման նպատակով: Նման իրադրություններ հաճախ հանդիպում են ամուսինների բաժանման, ձեռնարկությունների լուծարման, սեփականատերերի թվից իրավատերերից մեկի դուրս գալու, սեփականության իրավունքում բաժնեմասը բաց վաճառքի հանելու, ինչպես նաև իրավատիրոջը պահանջվող ընդհանուր գույքի կազմից մաս հատկացնելու ժամանակ: Գույքի բաժանուման ժամանակ հիմնականում շուկայական արժեքի որոշման անհրաժեշտություն է առաջանում: Միայն օրենսդրությանը և գնահատման ստանդարտներին համապատասխան իրականացված շուկայական գնահատման արդյունքում կարելի է որոշել գույքի իրական շուկայական արժեքը, ինչպես նաև որոշել բաժնեմասի արժեքը: Անկախ գնահատողին կարելի է դիմել կամավոր, եթե գույքի սեփականատերերը այդ հարցի շուրջ ընդհանուր համաձայնություն ունեն և գնահատողի թեկնածության հարցի շուրջ նրանք համակարծիք են, տարաձայնությունների առկայության դեպքում գնահատողը կարող է նշանակվել դատարանի կողմից:

 

<<Կոստ Կոնսալտ>> ընկերության գնահատողներն իրականացրել են բազմաթիվ և բազմաբնույթ գնահատման աշխատանքներ գույքի բաժանման նպատակով, և մեր գնահատման հաշվետվություններն օգտագործվել են տարբեր գործառույթների համար տվյալ գնահատման նպատակին համապատասխան: