appraisal & real estate consulting

underline

Գնահատում դատարանի համար


Գնահատում դատական մարմինների համար

Գույքային վեճերն այն հիմնական իրադրություններն են, երբ անհրաժեշտ է գույքի գնահատում դատական մարմինների համար: Տնտեսական գործունեության սուբյեկտների փոխհարաբերությունների ժամանակ տարածված են գույքի բաժանման խնդիրները և գույքային վեճերը: Հիմնականում գույքային վեճերը լուծվում են դատական կարգով, որի ընթացքում վեճի առարկա հանդիսացող գույքի գնահատման անհրաժեշտություն է առաջանում: Գույքային վեճերի դասին կարելի է վերագրել գույքի, դրամական միջոցների, գույքի տիրապետման և պայմանագրային հիմքով նրա օգտագործման ցանկացած ձևի, գույքային վնասի հատուցման և այլնի նկատմամբ իրավունքների հաստատմամբ ցանկացած վեճ, ինպես նաև ցանկացած տնտեսական վեճ, որի հիմքում ընկած են գույքային շահերը: Հակառակ կողմը կարող է վիճարկել որպես ապացույց դատարան ներկայացված ցանկացած նյութ, ուստի նման պայմաններում գնահատողի ճիշտ ընտրությունը չափազանց կարևոր է:

 

<<Կոստ Կոնսալտ>> ընկերության գնահատողներն իրականացրել են բազմաթիվ և բազմաբնույթ գնահատման աշխատանքներ դատական մարմիններ ներկայացնելու նպատակով, և մեր գնահատման հաշվետվություններն օգտագործվել են տարբեր գործառույթների համար տվյալ գնահատման նպատակին համապատասխան: