appraisal & real estate consulting

underline

Գնահատում կանոնադրական կապիտալի համար


Գնահատում կանոնադրական կապիտալում ներդրումներ կատարելու համար

Կանոնադրական կապիտալում գույքային ներդրումներ կատարելիս միշտ հարցեր են ծագում, թե որքա՞ն արժե ներդրվող գույքը և որքա՞ն է կազմում տվյալ հիմնադրի բաժնեմասը ներդրված գույքի արժեքին համապատասխան: Այս հարցերի պատասխանները տալիս է ներդրվող գույքի անկախ գնահատումը, ուստի կանոնադրական կապիտալում գույքային ներդրումներ կատարելիս տվյալ գույքի արժեքի անկախ գնահատումը պարտադիր է: Կանոնադրական կապիտալում գույքային ներդրումներ իրականացնելու նպատակով գույքի արժեքի գնահատումը կոչված է ապահովելու շահագրգրիռ բոլոր կողմերի շահերի պահպանումը:

 

<<Կոստ Կոնսալտ>> ընկերության գնահատողներն իրականացրել են բազմաթիվ և բազմաբնույթ գնահատման աշխատանքներ կաննոնադրական կապիտալում ներդրումներ իրականացնելու նպատակով, և մեր գնահատման հաշվետվություններն օգտագործվել են տարբեր գործառույթների համար տվյալ գնահատման նպատակին համապատասխան: